Huvudmeny

Om miljöledningssystemet

Miljöledningssystemet omfattar all verksamhet som bedrivs av högskolan; forskning, forskarutbildning, grundutbildning, samverkan med det omgivande samhället, administration och tekniskt underhåll. Då samtliga lokaler hyrs styr högskolan inte över den direkta fastighetsdriften men ett nära samarbete sker med fastighetsägare.

Verksamheten bedrivs vid Balder, Sandgärdet, Textile Fashion Center (dit de textila utbildningarna nyligen flyttat) och Campus Varberg. Vid Campus Varberg ansvarar kommunen för lokaler och administrativ verksamhet, varför miljöledningssystemet här endast omfattar själva utbildningsuppdraget.

I menyn kan du läsa mer om miljöledningssystemets olika delar; och hitta tillhörande dokumentation.

  • Miljöpolicy
  • Planering
  • Införande och tillämpning
  • Uppföljning
  • Ledningens genomgång
  • Ständig förbättring

Uppbyggnaden av systemet är i enlighet med standarden 14001.