Huvudmeny

Planering

Planeringsmomentet är en process för att identifiera organisationens miljöaspekter. De mest betydande aspekterna prioriteras sedan i högskolans miljöledningsarbete, det gäller såväl de aspekter som kan styras direkt och de som högskolan kan påverka indirekt.

Utifrån de betydande miljöaspekterna fastställs kort- och långsiktiga miljömål. För att ledningssystemet ska bli effektivitet och resurser tillsättas utvecklas handlingsplaner på såväl övergripande som på lokal nivå. Dessa beskriver på vilket sätt högskolans mål ska uppnås och var i organisationen ansvaret ligger.

Högskolan identifierar också de miljökrav som är tillämpliga på verksamheten och hur dessa ska efterlevas. Kraven innefattar främst nationella författningar men även till exempel kommunala bestämmelser.