Huvudmeny

Ständig förbättring

Ständig förbättring är ett nyckelbegrepp inom miljöledningsarbetet. Organisationen ska kunna visa att miljöförbättringar faktiskt uppnås genom det arbete som bedrivs.

Genom uppsatta mål och handlingsplaner arbetar högskolan för ständig förbättring. Varje enhet har egna handlingsplaner med aktiviteter för att nå de gemensamma miljömålen.

Baserat på underlag från uppföljning samt resultat av internrevision och förbättringsförslag från personalen initieras förbättringsprojekt. Högskolan arbetar även med projekt för att förebygga uppkomst av miljöpåverkande problem. Ledningen följer sedan upp att åtgärder fått avsedd verkan.