Huvudmeny
Checklista och en grön penna

Redovisning

Statliga myndigheter är ålagda att årligen rapportera sitt miljöarbete till regeringen och Naturvårdsverket. Högskolans rapporter från den senaste treårsperioden finns listade nedan. Se även intern redovisning av måluppfyllelse samt utdrag ur högskolans årsredovisning.

Resultat – Högskolans hållbarhetsarbete

Utvärdering

Inrapportering till Naturvårdsverket