Huvudmeny
papper, penna och växtlighet

Redovisning

Statliga myndigheter är ålagda att årligen rapportera sitt miljöarbete till regeringen och Naturvårdsverket. Högskolans rapporter från och med år 2011 finns listade nedan. Se även intern redovisning av måluppfyllelse samt utdrag ur högskolans årsredovisning.

Resultat – Högskolans hållbarhetsarbete

Utvärdering

Inrapportering till Naturvårdsverket

Måluppfyllelse

Den 1 juli 2014 ändrades Högskolan i Borås organisation, och de tidigare enheterna benämnda "institutioner" försvann, likaså Gemensamma förvaltningen samt Bibliotek- och läranderesurser. I dokument skrivna före 1 juli 2014 kan dessa begrepp finnas med.