Huvudmeny

Internationella avtal och Memoranda of Understanding (MoUs)

Ett av högskolans verksamhetsmål är att på regionalt, nationellt och internationellt plan delta i strategiska allianser med andra lärosäten som kompletterar och utvecklar den egna verksamhetsidén.

Högskolan i Borås framhäver vikten av den lärande människans förutsättningar att utveckla kritiskt tänkande, personlig integritet samt kulturella och intellektuella referensramar för demokrati och rättsstat. Detta inkluderar yttrandefrihet, individuella fri- och rättigheter, mäns och kvinnors villkor och rättigheter, liksom mångfaldsfrågor.

Detta vidareutvecklas i Policy för internationalisering vid Högskolan i Borås (pdf). I enlighet med högskolelagen innebär denna att verksamheten vid Högskolan i Borås bidrar till att en hållbar utveckling främjas, inte enbart med betoning på en miljömässig utveckling för nuvarande och kommande generationer, utan även en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa. Det sistnämnda innebär att högskolan gör den sociala dimensionen av hållbar utveckling till en naturlig del av sin verksamhet.

När Högskolan i Borås ingår samarbetsavtal alternativt Memoranda of Understanding (MoUs) med partneruniversitet och institutioner i vår omvärld, gör vi detta med stöd av ovan nämnda dokument, enligt vilken högskolans verksamhet ger studenter och anställda kunskaper om internationella villkor och förutsättningar att kunna agera på den internationella arenan. Detta har avgörande betydelse för högskolans möjligheter att påverka den globala utvecklingen och vara aktiv i det globala kunskapssamhället.