Huvudmeny

Styrdokument vid ansökan

Nedan finner du information som kan vara nyttig för dig som vill ansöka om arbete, befordran eller docentmeritering vid Högskolan i Borås.

OBS! Från och med 1 juli 2014 ändras Högskolan i Borås organisation, och de tidigare enheterna benämnda "institutioner" försvinner, likaså Gemensamma förvaltningen samt Bibliotek- och läranderesurser. I dokument skrivna före 1 juli 2014 kan dessa begrepp finnas med. Dokument uppdateras löpande.