Huvudmeny

Arbetsmiljö

Vid högskolan ska arbetsmiljön utformas så att den skapar förutsättningar för arbetsglädje, utvecklingsmöjligheter, god hälsa, säkerhet och trygghet för såväl medarbetare som studenter.

Arbets- och studieförhållanden ska i möjligaste mån anpassas till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar och ta fasta på att alla ska kunna delta på lika villkor. En god fysisk och psykosocial arbetsmiljö är en förutsättning för att alla ska känna trivsel och arbetsglädje och därmed kunna nå goda resultat i arbete och studier.

Ta del av vår arbetsmiljöpolicy på anställdwebben

Personalbarometer

Vi arbetar systematiskt för att förebygga ohälsa och olycksfall och genomför därför bland annat vartannat år en större medarbetarundersökning. Medarbetarna ges däri möjlighet att tycka till om högskolan som arbetsplats och arbetsgivare.

Friskvård

Vi vill skapa goda förutsättningar för våra medarbetare och anser därför att det är viktigt att medarbetare ges möjlighet till friskvård. Vi erbjuder årligen aktiviteter kopplade till detta samt ett friskvårdsbidrag.

Företagshälsovård

Högskolan har avtal med Previa avseende företagshälsovård. I teamet vi arbetar med ingår bland annat läkare, företagssköterska, sjukgymnast, psykolog och arbetsmiljöingenjör.