Huvudmeny
Bild med blandade siffror.

Högskolan i siffror

Aktuella siffror är hämtade från årsredovisningen för 2016.

Studenter

Registrerade studenter: ca 12 000
Helårsstudenter (HST): 5 655
Helårsprestationer (HPR): 4 775
Examina beviljade (grundnivå och avancerad nivå): 1 950

Fördelning på nivå

Grundnivå: 85 %
Avancerad nivå: 15 %

Fördelning på kön

Andel kvinnor: 72 %
Andel män: 28 %

Utbytesstudenter

Inresande studenter: 210
Utresande studenter: 220

Utbildning

Totalt antal program: 62
Totalt antal kurser: 123

Anställda

Antal anställda: 738 (varav 61 % kvinnor och 39 % män)
Antal lärare: 439 (varav 55 % disputerade)

Forskning

Antal professorer: 55 (varav 36 % kvinnor och 64 % män)
Antal doktorander: 57 (varav 74 % kvinnor och 26 % män)
Antal doktorsavhandlingar: 11

Ekonomi

Omsättning: 632 897 tkr

____

Saknar du någon siffra eller vill ha mer detaljerade uppgifter inom något område hänvisar vi i första hand till årsredovisningen.

Nyckeltal för Biblioteket finns under Biblioteket i siffror.

____

Källa: Årsredovisningen 2016