Huvudmeny

Information till jobbsökande

Alla lediga anställningar ansöks via Högskolan i Borås hemsida.

Vid sammanställning av ansökan ska nedanstående dokument alltid bifogas. Var noga med att ange diarienummer samt vilken anställning ansökan avser.

Frågor kring ansökningsförfarandet besvaras av HR. Skicka e-post eller ring via högskolans växel tel 033- 435 40 00.

1. Personligt brev
2. CV med referensuppgifter och löneanspråk
3. Intyg/betyg

För läraranställningar
4. Meritportfölj, vilket innebär skriftlig redogörelse både för den vetenskapliga och pedagogiska verksamheten, dokumentation av lärarskickligheten inklusive självvärdering, se mall Meritportfölj (pdf).

För Professor, Bitr. Professor, Universitetslektor och Postdoktor ska även följande dokument alltid bifogas:
5. Publikationslista
6. Högst sju publicerade vetenskapliga arbeten eller andra meriter man vill åberopa

Bifogade filer ska vara i något av följande filformat: doc;docx;rtf;pdf;jpg;gif. Filen får max vara 30 MB. Ansökan skrivs med fördel på svenska alternativt engelska.

Inga kompletteringar kan göras elektroniskt efter sista ansökningsdag. Dokumenten ovan ska alltid bifogas innan sista ansökningsdatum för att ansökan skall vara komplett. Vid vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan ska kontakt tas med HR. 

Alla inskickade ansökningshandlingar behandlas i enlighet med Riksarkivets författningssamling (RA-FS 2004:1),  § 2 "Föreskrifter om gallring och återlämnande av handlingar vid ansökan om tjänst". Det innebär att Högskolan i Borås kommer att spara dina ansökningshandlingar under två år efter att rekryteringsprocessen är avslutad. Eftersom alla till myndigheten inkomna handlingar är offentliga kan önskemål om konfidentiell hantering inte tillgodoses.