Huvudmeny
Bild med blandade siffror.

Högskolan i siffror

Aktuella siffror är hämtade från årsredovisningen för 2015.

Studenter

Registrerade studenter: ca 12 400
Helårsstudenter (HST): 6 026
Helårsprestationer (HPR): 4 963
Examina beviljade (grundnivå och avancerad nivå): 2 156

Fördelning på nivå

Grundnivå: 86 %
Avancerad nivå: 14 %

Fördelning på kön

Andel kvinnor: 73 %
Andel män: 27 %

Utbytesstudenter

Inresande studenter: 237
Utresande studenter: 245

Utbildning

Totalt antal program: 80
Totalt antal kurser: 137

Anställda

Antal anställda: 723 (varav 59 % kvinnor och 41 % män)
Antal lärare: 433 (varav 55 % disputerade)

Forskning

Antal professorer: 53 (varav 18 kvinnor och 35 män)
Antal doktorander: 60 (varav 67 % kvinnor och 33 % män)
Antal doktorsavhandlingar 2015: 23

Ekonomi

Omsättning: 632 897 tkr

____

Saknar du någon siffra eller vill ha mer detaljerade uppgifter inom något område hänvisar vi i första hand till årsredovisningen.

Nyckeltal för Biblioteket finns under Biblioteket i siffror.

____

Källa: Årsredovisningen 2015