Högskolan och Borås - Högskolan i Borås
Huvudmeny
Borås

Högskolan och Borås

Hur kan Högskolan i Borås vara en del av staden och samtidigt ha en egen identitet? Skapa ett enhetligt visuellt uttryck och en öppenhet mot staden.

Högskolan, staden och näringslivet tjänar alla på att utvecklas tillsammans och bidra till den gemensamma attraktionskraften. Men eftersom högskolans lokaler inte omedelbart signalerar högskoleverksamhet riskerar byggnaderna att bli anonyma i den övriga bebyggelsen.

Vi skapar ett mer enhetligt campus med hjälp av detaljer. Byggnader knyts ihop med markbeläggning, möblering och belysning så att besökaren snabbt upplever att man befinner sig i campusmiljön. Ljuskonstverk skapar både effekt och identitet.

Ett fysiskt sätt att koppla ihop staden och campus är med hjälp av välplanerade och enhetliga stråk som tydligt och markerat leder till och från campus. Kommer man från tåget, bussen eller stadskärnan blir Allégatan samt vägen från Resecentrum en välkomnande väg in mot campus. Det ska vara trygga, upplysta stråk som inte bara ska vara transportsträckor utan också en plats att flanera på och uppleva saker på.

Vi bjuder in stadens invånare med öppna aktiviteter,föreläsningar och evenemang. Studenternas verksamheter och alster kan också flytta utanför väggarna genom utställningar på stan, och forskningen kan göras synlig genom öppnare lokaler och fönster.