Huvudmeny
Vår vision

Vår vision

1. Spännande forskningsmiljöer

Högskolans nya byggnader ger gott om plats för labbverksamhet och forskning. I Kvarteret Sandgärdet på ena sidan Kungsgatan, integrerat med befintliga byggnader, ligger en ny tvåvåningsbyggnad och tre nya uppstickande huskroppar i olika nivåer. De är länkade till Brandstationstomten med gångförbindelse under gatan. Där ligger ytterligare fyra byggnader i samma karakteristiska stil, sammanbundna av en lägre byggnad med takpark och ljusgårdar. De gröna taken, terrasserna och ljusgårdarna bidrar till en god utemiljö.

2. Stråk

Välplanerade stråk binder ihop campus och högskola med resten av staden. Nu blir det enklare att ta sig till och från högskolan. Ett av stråken är Allégatan som med sin sammanhållna design och ljussättning kopplar ihop campus med Borås.

3. Levande och grönt campus

Längs med järnvägen finns gott om grönytor, träd, planteringar och parkområden, liksom på flera av taken, mellan byggnaderna och längs Viskan. Studentboende, allaktivitetshus, barnomsorg, service, mötesplatser, evenemang och attraktioner skapar ett levande campus dygnet runt.

4. Campus hjärta

Akademiplatsen är campus samlingspunkt med gott om mötesplatser på kaféer, uteserveringar och på trappstegen i solen. Framför högskolebiblioteket äger evenemang och konserter rum. Akademiplatsens naturliga koppling och flöde till Simonsland har förstärkts genom att man öppnat mot järnvägen med sittbänkar, planteringar och grillplatser. När Borås nya kongresshus står klart blir stadsdelen ett starkt nav.