Huvudmeny

Examensrättigheter på forskarnivå

Regeringen har öppnat möjligheten för högskolor att erhålla rättighet att utfärda examina på forskarnivå. Högskolan har valt sex områden som är väl integrerade i högskolans verksamhet. De utmärks av en flervetenskaplig ansats där samverkan med det omgivande samhället är av central betydelse. 

Områdena är naturliga enheter baserade på ämnen som stödjer varandra. Inom samtliga områden bedrivs utbildning på grundläggande och avancerad nivå och det är av nationellt intresse att forskarutbildning erbjuds med den inriktning som finns vid Högskolan i Borås.

De sex avgränsade områdena är:

  • Biblioteks- och informationsvetenskap
  • Handel och IT
  • Pedagogiskt arbete
  • Människan i vården
  • Resursåtervinning
  • Textil och mode

I en successiv process ska Högskolan i Borås sträva efter att erhålla rättighet att examinera på forskarnivå inom samtliga avgränsade områden. 

Högskolan har idag rätt att examinera på forskarnivå inom:

  • Biblioteks- och informationsvetenskap
  • Människan i vården
  • Resursåtervinning
  • Textil och mode