Huvudmeny

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi

(utv. ärende 411-53-14) 

Utbildningsplan för Industriell ekonomi - affärsingenjör (pdf) (för antagna ht 2015)
Målmatris för Industriell ekonomi – affärsingenjör - byggteknik (pdf) (för antagna ht 2015)
Målmatris för Industriell ekonomi – affärsingenjör - maskinteknik (pdf) (för antagna ht 2015)
Kursplaner för Industriell ekonomi – affärsingenjör - byggteknik (för antagna ht 2015)
Kursplaner för Industriell ekonomi – affärsingenjör - maskinteknik (för antagna ht 2015)

Utbildningsplan för Industriell ekonomi – arbetsorganisation och ledarskap (pdf) (för antagna ht 2015)
Målmatris för Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap (pdf) (för antagna ht 2015)
Kursplaner för Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap (för antagna ht 2015) 

Utbildningsplan för Industriell ekonomi - logistikingenjör (pdf) (för antagna ht 2015)
Målmatris för Industriell ekonomi - logistikingenjör (pdf) (för antagna ht 2015)
Kursplaner för Industriell ekonomi - logistikingenjör (för antagna ht 2015)

Genomförande-PM för examensarbete i industriell ekonomi och maskinteknik (pdf)
Förberedelse-PM för examensarbete i industriell ekonomi och maskinteknik (pdf) 
Handledarinstruktion för examensarbete i industriell ekonomi och maskinteknik (pdf) 

Nya eller reviderade kursplaner för Industriell ekonomi – affärsingenjör- byggteknik (för antagna ht 2012, ht 2013 och ht 2014)
Nya eller reviderade kursplaner för Industriell ekonomi – affärsingenjör- maskinteknik (för antagna ht 2012, ht 2013 och ht 2014)
Nya eller reviderade kursplaner för Industriell ekonomi – arbetsorganisation och ledarskap (för antagna ht 2012, ht 2013 och ht 2014)
Nya eller reviderade kursplaner för Industriell ekonomi - logistikingenjör (för antagna ht 2012, ht 2013 och ht 2014)

 

Tillbaka till sidan Ingenjörs- och teknikvetenskapliga ämnen