Huvudmeny

Kursplaner för nya och reviderade kurser för Industriell ekonomi – affärsingenjör - byggteknik (för antagna ht 2012, ht 2013 och ht 2014). 

 

 

Antagna ht 2012

Antagna ht 2013

Antagna ht 2014

Årskurs 1

Introduktion till industriell ekonomi med akademiskt skrivande och presentationsteknik

Grundläggande matematik

Matematik för ingenjörer 1

Matematik för ingenjörer 2

Naturvetenskap

Introduktion till byggteknik med ritteknik

Grundläggande statistik med regressionsanalys

Industriell ekonomi 1

Introduktion till industriell ekonomi med akademiskt skrivande och presentationsteknik

Grundläggande matematik

Matematik för ingenjörer 1

Matematik för ingenjörer 2

Naturvetenskap

Introduktion till byggteknik med ritteknik

Introduktion till vetenskapsteori och metod

Industriell ekonomi 1

Grundläggande algebra och analys

Miljökunskap och miljöskydd

Matematisk analys

Linjär algebra

Naturvetenskap

Introduktion till byggteknik

Introduktion till vetenskapsteori och metod

Industriell ekonomi

Årskurs 2

Kvalitet och ledningssystem

Byggnadsteknik

Produktion I

Industriell ekonomi 2

Logistikens verktyg och metoder

Fastighetsförvaltning

Industriell ekonomi 3

Mätningsteknik

Kvalitet och ledningssystem

Byggnadsteknik

Produktion I

Operativ verksamhetsstyrning

Logistikens verktyg och metoder

Fastighetsförvaltning

Industriell ekonomi 3

Mätningsteknik

Kvalitet och ledningssystem

Byggnadsteknik

Produktion I

Operativ verksamhetsstyrning

Logistikens verktyg och metoder

Fastighetsförvaltning

Industriell ekonomi 3

Mätningsteknik

Årskurs 3

Supply chain management och inköp

Projektarbete i kvalitetsteknik

Byggnadsprojekt

Materialplanering och styrning på grundnivå

Produktion II

Innemiljö

Examensarbete i industriell ekonomi

Styrning av försörjningskedjor och inköp

Grundläggande statistik med regressionsanalys

Byggnadsprojekt

Materialplanering och styrning på grundnivå

Produktion II

Innemiljö

Examensarbete i industriell ekonomi

Styrning av försörjningskedjor och inköp

Grundläggande statistik med regressionsanalys

Byggnadsprojekt

Materialplanering och styrning på grundnivå

Produktion II

Innemiljö

Examensarbete i industriell ekonomi

 

Tillbaka till sidan om Industriell ekonomi