Huvudmeny

Kursplaner för nya eller reviderade kurser för Industriell ekonomi – arbetsorganisation och ledarskap (för antagna ht 2012, ht 2013 och ht 2014). 

 

 

Antagna ht 2012

Antagna ht 2013

Antagna ht 2014

Årskurs 1

Introduktion till industriell ekonomi med akademiskt skrivande och presentationsteknik

Grundläggande matematik

Matematik för ingenjörer 1

Matematik för ingenjörer 2

Naturvetenskap

Logistikens verktyg och metoder

Grundläggande statistik med regressionsanalys

Industriell ekonomi 1

Introduktion till industriell ekonomi med akademiskt skrivande och presentationsteknik

Grundläggande matematik

Matematik för ingenjörer 1

Matematik för ingenjörer 2

Naturvetenskap

Logistikens verktyg och metoder

Introduktion till vetenskapsteori och metod

Industriell ekonomi 1

Grundläggande algebra och analys

Miljökunskap och miljöskydd

Matematisk analys

Linjär algebra

Naturvetenskap

Logistikens verktyg och metoder

Introduktion till vetenskapsteori och metod

Industriell ekonomi

Årskurs 2

Kvalitet och ledningssystem

Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning

Introduktion till vetenskapsteori och metod

Arbetsvetenskapens klassiker

Organisation och ledarskap

Arbetets påverkan på samhälle, organisation och individ

Industriell ekonomi 3

Lean management

Kvalitet och ledningssystem

Grundläggande statistik med regressionsanalys

Arbetsvetenskaplig teori (15 hp)

Organisation och ledarskap

Arbetets påverkan på samhälle, organisation och individ

Industriell ekonomi 3

Lean management

Kvalitet och ledningssystem

Grundläggande statistik med regressionsanalys

Arbetsvetenskaplig teori (15 hp)

Organisation och ledarskap

Arbetets påverkan på samhälle, organisation och individ

Industriell ekonomi 3

Lean management

Årskurs 3

Supply chain management och inköp

Projektarbete i kvalitetsteknik

Operativ verksamhets-styrning

Materialplanering och styrning på grundnivå

Produktionsteknik och tillverkningsmetoder

Produktionssimulering

Examensarbete i industriell ekonomi

Styrning av försörjningskedjor och inköp

Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning

Operativ verksamhetsstyrning

Materialplanering och styrning på grundnivå

Produktionsteknik och tillverkningsmetoder

Produktionssimulering

Examensarbete i industriell ekonomi

Styrning av försörjningskedjor och inköp

Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning

Operativ verksamhetsstyrning

Materialplanering och styrning på grundnivå

Produktionsteknik och tillverkningsmetoder

Produktionssimulering

Examensarbete i industriell ekonomi

 

Tillbaka till sidan om Industriell ekonomi