Huvudmeny

Kursplaner för nya eller reviderade kurser för Industriell ekonomi – logistikingenjör (för antagna ht 2012, ht 2013 och ht 2014). 

 

 

Antagna ht 2012

Antagna ht 2013

Antagna ht 2014

Årskurs 1

Introduktion till industriell ekonomi med akademiskt skrivande och presentationsteknik

Grundläggande matematik

Matematik för ingenjörer 1

Matematik för ingenjörer 2

Naturvetenskap

Projektarbete 1 inom logistik

Grundläggande statistik med regressionsanalys

Industriell ekonomi 1

Introduktion till industriell ekonomi med akademiskt skrivande och presentationsteknik

Grundläggande matematik

Matematik för ingenjörer 1

Matematik för ingenjörer 2

Naturvetenskap

Projektarbete 1 inom logistik

Introduktion till vetenskapsteori och metod

Industriell ekonomi 1

Grundläggande algebra och analys

Miljökunskap och miljöskydd

Matematisk analys

Linjär algebra

Naturvetenskap

Projektarbete inom logistik med projektteknik

Introduktion till vetenskapsteori och metod

Industriell ekonomi

Årskurs 2

Kvalitet och ledningssystem

Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning

Marknadsföring för ingenjörer

Industriell ekonomi 2

Logistikens verktyg och metoder

Produktionsteknik och tillverkningsmetoder

Industriell ekonomi 3

Lean management

Kvalitet och ledningssystem

Grundläggande statistik med regressionsanalys

Marknadsföring för ingenjörer

Operativ verksamhetsstyrning

Logistikens verktyg och metoder

Produktionsteknik och tillverkningsmetoder

Industriell ekonomi 3

Lean management

Kvalitet och ledningssystem

Grundläggande statistik med regressionsanalys

Marknadsföring för ingenjörer

Operativ verksamhetsstyrning

Logistikens verktyg och metoder

Produktionsteknik och tillverkningsmetoder

Industriell ekonomi 3

Lean management

Årskurs 3

Supply chain management och inköp

Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning

Projektarbete 2 inom logistik

Materialplanering och styrning på grundnivå

Logistiska teorier 
och deras tillämpning

Produktionssimulering

Examensarbete i industriell ekonomi

Styrning av försörjningskedjor och inköp

Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning

Projektarbete 2 inom logistik

Materialplanering och styrning på grundnivå

Logistiska teorier 
och deras tillämpning

Produktionssimulering

Examensarbete i industriell ekonomi

Styrning av försörjningskedjor och inköp

Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning

Projektarbete 2 inom logistik

Materialplanering och styrning på grundnivå

Logistiska teorier 
och deras tillämpning

Produktionssimulering

Examensarbete i industriell ekonomi

 

Tillbaka till sidan om Industriell ekonomi