Huvudmeny

Kursplaner för nya eller reviderade kurser för Maskiningenjör produktutveckling (för antagna ht 2012, ht 2013 och ht 2014)

 

 

Antagna ht 2012

Antagna ht 2013

Antagna ht 2014

Årskurs 1

Maskinteknisk introduktionskurs

Linjär algebra

Envariabelanalys

Miljökunskap och miljöskydd

Mekanik

Datorstödd konstruktion

Termodynamik

Matematisk statistik

Maskinteknisk introduktionskurs

Linjär algebra

Envariabelanalys

Miljökunskap och miljöskydd

Mekanik

Datorstödd konstruktion

Termodynamik

Matematisk statistik

Maskinteknisk introduktionskurs

Linjär algebra

Matematisk analys

Miljökunskap och miljöskydd

Mekanik

Datorstödd konstruktion

Termodynamik

Matematisk statistik

Årskurs 2

Kvalitet och ledningssystem

Hållfasthetslära

Materialkunskap

Maskinelement

Datorstödd konstruktion, fk

Produktionsteknik och tillverkningsmetoder

Tillverkningsteknologi

Datorstödd konstruktion, projekt

Kvalitet och ledningssystem

Hållfasthetslära

Materialkunskap

Maskinelement

Datorstödd konstruktion, fk

Produktionsteknik och tillverkningsmetoder

Tillverkningsteknologi

Konstruktionsprojekt

Kvalitet och ledningssystem

Hållfasthetslära

Materialkunskap

Maskinelement

Datorstödd konstruktion, fk

Produktionsteknik och tillverkningsmetoder

Tillverkningsteknologi

Konstruktionsprojekt

Årskurs 3

Projektteknik

Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning

Industriell IT och styrteknik

FEM-analys

Produktutveckling

Energiteknik för maskiningenjörer

Examensarbete i maskinteknik

Projektteknik

Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning

Industriell IT och styrteknik

FEM-analys

Produktutveckling

Energiteknik för maskiningenjörer

Examensarbete i maskinteknik

Projektteknik

Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning

Industriell IT och styrteknik

FEM-analys

Produktutveckling

Energiteknik för maskiningenjörer

Examensarbete i maskinteknik

 

Tillbaka till sidan om Maskinteknik