Huvudmeny

Rektors beslutsmöte

Rektor Björn Brorström fattar beslut vid rektors beslutsmöte efter föredragning av handläggare. Prorektor Jenny Johannisson inträder vid rektors förfall.

Vid beslutsmötet deltar normalt även högskoledirektören samt en sekreterare.

Härutöver har ledamöter i rektors ledningsråd samt av ärende berörd enhets-/institutionsledning närvaro- och yttranderätt. Rektor kan härutöver medge annan person närvaro- och yttranderätt.

Ärenden som ska tas till rektorsbeslut ska hanteras enligt särskilda rutiner. Dessa rutiner finns att läsa i högskolans handläggarhandbok - länk till handboken.

Föredragningslistor och beslut, länk till Vibe: