Huvudmeny

Akademichefens ledningsråd

Till akademichefen ska det vara knutet ett ledningsråd vilket har till uppgift att vara rådgivande inför akademichefens ställningstagande.

Akademichef beslutar om uppdrag, sammansättning av och mandatperioden för rådet. Sammansättningen ska dock likna övriga akademiers ledningsråd. (Ej klart ännu)

Studenter har alltid rätt att vara representerade med två (2) ledamöter.