Akademiråd - Högskolan i Borås
Huvudmeny

Akademiråd

Vid varje akademi ska finnas en organiserad verksamhet i form av akademiråd med extern representation.

Rådet ska inrättas av akademichef. Rådet ska ha en rådgivande funktion för akademins strategiska utveckling inom utbildning och forskning i beaktande av helhet för högskolan.

Akademichef beslutar om rådets närmare sammansättning och mandatperiod. Sammansättningen ska dock likna övriga akademiers akademiråd. (Ej klart ännu)

Studenter har alltid rätt att vara representerade med tre (3) ledamöter.