Huvudmeny

Styrelsen vid Högskolan i Borås

Högskolans verksamhet styrs av en styrelse. Styrelsen har inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs.

Styrelsens ordförande utses av regeringen. Rektor är ledamot i styrelsen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. I rektors frånvaro ersätter prorektor rektor som ledamot.

Ledamöter

Roland Andersson, ordförande
Björn Brorström, rektor
Lotta Ahlvar
Paul Frankenius
Gunilla Herdenberg
Agneta Mårdsjö
John Rune Nielsen
Agneta Stark
Roger Säljö

Företrädare för lärarna

Maria Nyström
Cecilia Gärdén
Patrik Hedberg 

Företrädare för de studerande

Ellen Almestål, kårordförande
Emelie Johansson
Oliver Öberg

Fackliga representanter

Susanne Björkdahl Ordell, Lärarförbundet
Carina Théen, SACO

Sekreterare

Marie Wennberg
E-post: marie.wennberg@hb.se

Sammanträdestider

  • 2016-12-15
  • 2017-02-16
  • 2017-04-20
  • 2017-06-15
  • 2017-10-05
  • 2017-12-07

Protokoll

För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta beslutsgruppens sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.