Sparbanksstiftelsen Sjuhärad - Högskolan i Borås
Huvudmeny

Högskolans forskning har i många år stöttats av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad genom medel till projekt, labbutrustning, professurer och doktorandtjänster. Filmen, som visades vid Days of Knowledge 2017, ger en översikt av vad pengarna har gått till.

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Högskolan i Borås är en av de största bidragsmottagarna från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. 

Logotyp för Sparbanksstiftelsen Sjuhärad


 • Att möta barnkonventionen som lag: 300 000 kronor
 • Hur olika parametrar inverkar på plastens hållbarhet och komposterbarhet: 200 000 kronor
 • Forskning angående förbättring av hartstermiska egenskaper: 200 000 kronor
 • Forskning om hållbara biomaterial från vetekli och halm: 200 000 kronor
 • Forskning om vattenabsorption av återvunnen betong: 200 000 kronor
 • Inköp av Fibrotest, Textechno: 200 000 kronor
 • Uppgradering av högskolans 3D-skanningssystem: 100 000 kronor
 • Uppmärksamma samhällsinsatser inom sociala media: 180 000 kronor
 • Utveckling av förnybara kompositmaterial: 200 000 kronor
 • Utveckling/testning av en återanvändningsbar binda: 300 000 kronor
 • Vårdforskning angående utbildande/vårdande vid amning: 350 000 kronor

Bidragen delas ut under högtiden Days of Knowledge. Mer om högtiden. 

Sparbanksstiftelsen Sjuhärads webbplats (extern länk)