Huvudmeny

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Högskolan i Borås är en av de största bidragsmottagarna från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. 

Logotypen för Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Bidrag som erhållits under 2015

  • Försoning för Europa: B. Forells efterkrigsarbete: 260 000
  • Uppmärksamma samhällsinsatser inom sociala media: 120 000
  • Experimentell utrustning till bygglaboratorium: 700 000
  • To identify hot-spots in urban material waste: 353 000
  • Ramanspektroskopisk mätutrustning: 395 000
  • Utvärdering av smart Textile-baserad metod mot muskelspasticitet: 185 000

Läs mer på Sparbanksstiftelsen Sjuhärads webbplats