Huvudmeny

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Högskolan i Borås är en av de största bidragsmottagarna från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. 

Logotypen för Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Bidrag som erhållits under 2016

  • Uppmärksamma samhällsinsatser inom sociala media: 120 000
  • Novel catalysts for metal catalyzed tar cracking: 185 000
  • Internationell gästforskare – handelsutveckling: 516 565
  • Re:design factory: 564 000
  • Köpa instrument: 100 000
  • Studera återvinning av nanokompositer: 547 302
  • Konkurrenskraftig lokal textiltillverkning: 324 783

Läs mer på Sparbanksstiftelsen Sjuhärads webbplats