Huvudmeny

Högskolans forskning har i många år stöttats av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad genom medel till projekt, labbutrustning, professurer och doktorandtjänster. Filmen, som visades vid Days of Knowledge 2017, ger en översikt av vad pengarna har gått till.

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Högskolan i Borås är en av de största bidragsmottagarna från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. 

Logotypen för Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Bidrag för forskning 2017

  • Uppmärksamma samhällsinsatser inom sociala media: 200 000
  • Utveckling och utvärdering av SpacerPAD: 294 000
  • Forskningsprojekt inom området Människan i vården: 450 000
  • Utvärdering av behandlingsmetod för barn med ADHD (FoU Sjuhärad Välfärd): 649 355
  • Vetenskaplig utrustning till näringslivsanpassat Data Center: 280 000
  • Forskningsprojekt om ungdomars sömn: 297 550

Bidragen delas ut den 18 oktober då Högskolan i Borås och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad anordnar högtiden Days of Knowledge. Mer om högtiden. 

Sparbanksstiftelsen Sjuhärads webbplats (extern länk)