Huvudmeny

Hej forskare

”Datorerna kan hitta värdefulla mönster i stora datamängder”


Ulf JohanssonUlf Johansson stortrivs på sitt jobb där han får möjlighet att fördjupa sig i precis det han vill: allt från vad som påverkar bränsleförbrukningen till hur läkemedel skulle kunna testas med färre djurförsök. Han gillar artificiell intelligens, golf och brädspel. 

Varför blev du forskare?

– Det var något jag gled in på successivt. Jag kunde ha läst till vilken typ av ingenjör som helst, men valde datateknik. Sedan arbetade jag som lärare här på Högskolan i Borås där det är ett mycket bra klimat för att utvecklas till forskare. Jag ville forskarutbilda mig inom artificiell intelligens, och fick möjlighet att göra det. På den vägen är det.

Fakta om Ulf Johansson:
Är biträdande professor i informatik vid Högskolan i Borås.
Doktorerade 2007 med en avhandling om maskininlärning, alltså hur man kan programmera datorer att lära sig saker.
Läste först till civilingenjör i datateknik.
Började intressera sig för datorer i början av 1980-talet.
Har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 1997, då jag började som lärare i bland annat artificiell intelligens.
Använder internetsidan Google scholar, för att hålla koll på vad som publiceras inom mitt forskningsområde, samt förstås för att se vilka som har den goda smaken att citera mina arbeten.
Medverkar bland annat i forskningsstudier om läkemedel, om bränsleförbrukning hos lastbilar och om golfswingar.
Tycker om skicklighetskrävande brädspel för att de är ett sätt att umgås, men också för tävlingsmomentet och för att de är en utmaning. Just nu spelar jag mycket Pandemic, som faktiskt går ut på att samarbeta, det vill säga att alla spelare vinner eller förlorar.
Har handicap 6 i golf och har tidigare spelat mycket baseball.

Har du någon förebild i forskarvärlden?
– Ja, två personer som jag samarbetar med: Lars Niklasson, numera prorektor vid Högskolan i Jönköping, och Henrik Boström, professor i data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet. Jag skulle vilja ha Lars förmåga att attrahera finansiering och Henriks vetenskapliga precision.

Du forskar om maskininlärning – vad går det ut på egentligen?

– Att hitta algoritmer och metoder för dataanalys, så att datorerna kan finna värdefulla mönster i stora datamängder. Samma tekniker kan användas inom vitt skilda områden och projekt.

Kan du nämna några sådana områden?

– Absolut! Ett exempel är ett externfinansierat projekt som min forskargrupp arbetar med ihop med läkemedelsföretaget AstraZeneca. Där simulerar vi hur olika substanser och läkemedel påverkar människokroppen. Ett syfte är att göra en del av de djurförsök som används i de tidiga utvecklingsskedena onödiga, vilket ju vore fantastiskt.

Fler projekt?

– Att hitta vad det är som påverkar bränsleförbrukningen hos lastbilar, alltså på en mer detaljerad nivå än det uppenbara. Och att analysera vad den perfekta golfswingen består i.

Min forskning på en skala:
20 % forskningsledning
50 % forskning i olika projekt
10 % handledning av doktorander
20 % undervisning

Vad är det mest udda du har gjort tack vare din forskning?

– Att bli kallad som expertvittne till Högsta domstolen när de skulle avgöra huruvida poker var ett skicklighetsspel eller ett hasardspel. Jag hade gjort modeller över vad i pokerspelares strategier som gjorde att de vann eller förlorade och fick redogöra för detta i rätten. Argumentationen var att eftersom min studie tydligt visade att spelares resultat kunde förklaras utifrån deras strategier så måste poker vara ett skicklighetsspel. Rätten valde att göra en kompromiss som säger att pokerturneringar avgörs av skicklighet, men enstaka spel av tur.

Vad är det bästa du har gjort i ditt arbete?

– Det är att jag har varit med och byggt upp den forskargrupp som vi nu har här på institutionen. Det är en stark grupp med jättebra människor och vi gör relevant och utåtriktad forskning med gott om industriella kontakter och samarbeten. Vi har även en tydlig internationell ”impact”. Det är kul! Nu har vi anställt fyra nya doktorander som är fantastiskt duktiga.

Vilka fördomar stöter du på om forskare?

– En del har fördomar om att det skulle vara sämre att arbeta på en högskola än i industrin. Och mina föräldrar tycker att jag verkar ha så roligt på jobbet att de undrar om man verkligen ska få betalt för sånt: resor till konferenser i hela världen, projekt om intressanta ämnen och liknande. Det stämmer att jag har väldigt roligt på jobbet och jag känner verkligen att jag har hamnat rätt!

Vad gör du på fritiden?

– I mitt liv går arbete och fritid ihop väldigt mycket, men jag gillar många former av idrott, samt att spela brädspel. Till för några år sedan spelade jag baseball, men nu blir det mest golf, och då gärna med gammaldags klubbor gjorda av träslaget hickory.

Text & bild: Lena M Fredriksson

Läs mer

Artikeln är hämtad ur senaste numret av 1866. Här kan du läsa resten.