Huvudmeny
Pieta Eklund

Bibliotekets roll i fokus

Högskolan i Borås har fått sin första forskande bibliotekarie. Pieta Eklund vill utveckla samarbetet mellan forskare och bibliotek, något hon också kommer att ägna sina forskarstudier åt.

– Jag vill ta reda på hur bibliotekariers roll ser ut i forskningsprojekt och vad som behövs för att samarbetet mellan bibliotekarier och forskare ska fungera bra, säger Pieta Eklund, som sedan första september ägnar större delen av sin arbetstid åt forskarstudier.

Hon har arbetat som bibliotekarie vid högskolans bibliotek de senaste fyra åren och har bland annat ett förflutet som lärare vid Bibliotekshögskolan. Det var också där hon läste sin utbildning i början av 2000-talet.

Som bibliotekarie har hon jobbat mycket med publiceringsfrågor tillsammans med högskolans forskare. Det och ett studiebesök vid Welch Library, ett forskningsbibliotek vid John Hopkins University School of Medicine i USA, väckte den egna nyfikenheten och lusten att börja forska.

– Jag är en av de första i landet med möjlighet att doktorera i ämnet som en del av mitt vanliga arbete. Det är fantastiskt av högskolan att ge mig den möjligheten.

Undersöker bibliotekariers roll i forskningsprocessen

Än så länge har Pieta Eklund precis kommit igång med sina läskurser. Förutom att titta på bibliotekariers roll i forskningsprocessen och i samarbete med forskare, vill hon även undersöka vilken betydelse bibliotek skulle kunna ha i forskningsprocessen.

– Bibliotekets tjänster är idag väldigt studentinriktade. Jag hoppas att mina forskarstudier ska kunna öka samarbetsytorna gentemot forskare under arbetets gång, men också att forskningen ska bidra till att utveckla bibliotekets forskarstöd.

Hon tycker att bibliotekets kompetens skulle kunna utnyttjas i långt högre utsträckning och tror att många forskare saknar kännedom om allt som högskolans bibliotekarier faktiskt kan hjälpa till med. Det kan vara allt från att analysera publikationer när nya professorer ska anställas till att ta fram samarbetspartners eller hjälpa till att välja lämpliga tidskrifter för att publicera forskningsresultat.

– Att utveckla stödet till forskarna är en stor drivkraft för mig. Nu har jag fem år på mig att bli mer kunnig och det känns fantastiskt kul, säger Pieta Eklund. 

Text: Helena Lindh
Foto: Ulf Nilsson