Huvudmeny
Färg och trycklabb på Textilhögskolan

2017-05-17 08:30

Nya metoder inom textilproduktion kan förbättra miljön


Nytt forskningsprojekt ska testa nya sätt för att utveckla befintliga metoder för färgning och efterbehandling av textilier. Syftet är att minska avloppsflöden från textilfärgerier och ge industrin mer flexibilitet.

Färgnings- och beredningsprocesserna är utan jämförelse den största miljöpåverkande delen av de textila produktionsprocesserna. 20 procent av allt industriavlopp i världen härrör från textilindustrin och det innehåller en stor andel tensider (kemikalier som påverkar ytspänningen i vattnet samt ökar lösligheten av ämnen) samt hjälpkemikalier. 70 procent av allt industriavlopp går dessutom orenat ut i vattendrag och sjöar.

Ellinor Niit– Genom att minska avloppsflöden från textilfärgerierna kan man förhoppningsvis använda mer effektiva tekniker för avloppsrening, berättar projektledare Ellinor Niit, universitetsadjunkt i textilteknologi vid Textilhögskolan.

I det nya projektet ”Flex Dyer” ska hon kombinera resurseffektiva tekniker för att utveckla nya metoder för färgning och efterbehandling av tyger. Hon kommer att använda färger och kemikalier som har goda egenskaper med avseende på härdigheter, funktion och deras kända effekter på miljön.

– Jag vill också verifiera att dessa separata metoder kan sammanfogas till en ny typ av färgmaskin för textilier av olika material. Denna maskin har fått arbetsnamnet Flex Dyer, säger hon.

Ska utveckla tre befintliga metoder

En förekommande metod är att spraya på olika funktionskemikalier, som tillför egenskaper som till exempel vattenavvisning, mjukhet eller alternativt ökad fukttransport. Detta är en teknik hon ska utveckla och vill kombinera med färgningsprocessen.

– I takt med att spraytekniken har förfinats ser jag en möjlighet att använda den även för en precis och kontrollerbar fördelning av färglösningar inför en färgning. Om färglösningen är jämnt fördelad från början behöver vi inte använda processtid för att jämna ut färgen över partiets längd, förklarar hon.

Hon ska också utveckla en metod för mindre vätskevolymer (badförhållanden) men trots det effektivare avvattningsprocesser, effektivare mekanisk bearbetning och kemiska reaktionsförhållanden under behandlingen av tyget. Hon ska också kombinera dessa tekniker med en styrning som mäter, kontrollerar och justerar processerna med sekundnoggrannhet.

Industrin har behov av flexibilitet

Ellinor Niit har mångårig praktisk erfarenhet från industrin där hon har identifierat ett behov av större flexibilitet.

– Till exempel behöver man kunna producera provpartier på 10-30 meter för att senare kunna skala upp till produktionsorder och använda samma processbetingelser. Och att inte behöva investera i speciella provmaskiner som inte ger samma utfall som befintliga produktionsmaskiner och som heller inte utnyttjas fullt ut.

I första skedet arbetar hon med att identifiera vilka möjligheter och begränsningar som finns med själva appliceringen av färg och kemikalier med spray.

Projektet ”Flex Dyer” finansieras av Chalmers innovationskontor.

Text: Anna Kjellsson
Bild: Peter Andersson
Porträtt: Suss Wilén