Huvudmeny

2017-08-25 08:00

Ny forskning visar att halm ger mer biogas


Forskare vid Högskolan i Borås har i ett forskningsprojekt undersökt möjligheten av att utnyttja halmprodukter i biogasproduktion. Resultatet är positivt.

Under två år har Ilona Sárvári Horváth, biträdande professor vid Högskolan i Borås, Ilona Sárvári Horváthtillsammans med andra forskare från RISE och SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Uppsala, undersökt hur halm, i form av pellets och briketter, kan användas i biogasproduktion. Att utnyttja halm i biogasprocessen är något som flera aktörer har frågat efter, både politiker, tillverkare av halmprodukter och av jordbruket.

– Halm har en positiv påverkan på biogasprocessen. Pellets fungerar lite bättre än briketter då de lättare bryts ner eftersom materialstrukturen förändras mer under pelletering än brikettering. I briketter är partikelstorleken större vilket gör att den bryts ner långsammare samt att halmen i reaktorn kan flyta upp till ytan, vilket skapar mekaniska problem, säger Ilona Sárvári Horváth.

Lätt att transportera och en bättre gasproduktion

I vår forskning har vi valt att titta på halmprodukter. Dessa tar inte så stor plats och är lättare att transportera. Under brikettering och pelletering sker dessutom en viss förbehandling med malning, värme och tryck, som gör att strukturen på halmen förändras så att den lättare omvandlas till biogas. Detta skapar också omsättningsmöjligheter för företag som producerar halmprodukter. Halm som substrat för biogasproduktion kan ge en bättre lönsamhet både i biogassektorn och inom lantbruket. Halm lämpar sig dock bäst i en samrötningsprocess, då den har ett högt kolinnehåll, men låga halter av spårämnen, vilket försvårar nedbrytningen. I en samrötningsprocess matas olika material tillsammans i rötkammaren och då olika material oftast har olika sammansättningar och struktur kan en bättre näringsbalans uppnås för de mikrobioorganismer som ”jobbar” i biogas-reaktorn.

Forskarna har bland annat utfört rötningsexperiment i labb under ett år, både vid Högskolan i Borås och på RISE i Uppsala.

– I experimenten har vi tillsatt halm till matavfall i olika proportioner. På högskolan har vi undersökt pellets och i Uppsala har man på liknande sätt undersökt briketter. Resultatet visar att vi får en bättre biogasproduktion då halmen har en högre torrsubstanshalt, vilket gör att vi kan mata in mer material i reaktorn som producerar gasen. Det gör att man kan få ut mer gas per volym, och per tidsenhet.

Projektet avslutas i augusti 2017 och är en del i Biogas2020-projektet. Biogas2020 innefattar ett 30-tal aktörer från akademin, företag och kommuner från tre länder, Sverige, Norge och Danmark, med syfte att bygga upp en skandinavisk biogasplattform. Forskningen om halm till biogas har finansierats av Biogas2020, Energimyndigheten och av Göteborg Energi forskningsstiftelse.

– Det som återstår i projektet är mikrobiologiska analyser. Vi vill undersöka hur tillsättningen av halm påverkar den mikrobiologiska sammansättningen i rötningsprocessen, säger Ilona Sárvári Horváth.

Läs mer

Mer om projektet Halmpellets och halmbrikett som stabiliserade substrat vid biogasanläggningar
Mer om Ilona Sárvári Horváth
Mer om Biogas2020

Text: Annie Klasén
Foto: Mostphotos och Erik Wasselius