Huvudmeny

CBI Betonginstitutet

Beskrivning

CBI:s verksamhetsidé är att skapa, tillämpa och sprida kunskap inom betong- och bergmaterialområdet. Nyskapande sker genom forskning och utveckling, tillämpning genom provning, kontroll, utredningar och andra tekniska tjänster samt spridning genom kursverksamhet och information.

Länk till CBI Betonginstitutet

Forskargrupper