Huvudmeny

En smart textil plattform för personliga textilier med särskild inriktning på protetik

Startdatum

2016-09-01

Slutdatum

2018-08-31

Syftet med projektet är att undersöka textila metoder och utveckla personliga smarta textila lösningar för användare av proteser, med fokus på inre och yttre komfort för amputerade. Den centrala forskningsfrågan i projektet är: Hur kan smarta textilier och ny textil produktionsteknik tillämpas i proteser?

Forskargrupper