Huvudmeny

COST Action A32

Startdatum

2006-04-03

Slutdatum

2010-12-31

Open Scholarly Communities on the Web

Inom ramen för det övergripande EU-samarbetet COST syftar projektet Action A32 till att bygga en teknisk infrastruktur och plattform för publicering av humanistiska forskningsdata och kommunikation kring dessa mellan forskare och doktorander.

Länk till COST Action A32