Huvudmeny

Samverkansmodell asylsökande och nyanlända

Startdatum

2017-06-01

Slutdatum

2018-06-30

Inom civilsamhället sker stora arbetsinsatser via föreningar och organisationer för att främja integration och inkludering i samhälle och arbetsliv. Dessa insatser kan variera över tid och inte sällan har de varit och är baserade på engagerade individer. Men hur kan man inom offentlig förvaltning skapa funktionella strukturer på institutionell nivå som långsiktigt främjar individers inkludering i samhället?

Med stöd av VGR:s regionutvecklingsnämnd genomförs följeforskning inom två pilotprojekt, i Götene respektive Karlsborgs kommun, under ht 2017-vt 2018. Dessa kommuner har erhållit ekonomiskt stöd via VGR för att starta upp en verksamhet som kan bli modellskapande.

Pilotprojektets övergripande syfte är att bidra till kunskap om hur man i regionen kan skapa varaktiga stukturer för integration och inkludering för asylsökande och nyanlända (= personer som fått uppehållstillstånd (permanent eller temporärt) och kommit till Sverige under de senaste 3 åren). Följeforskningen ska följa och dokumentera förutsättningar och villkor för samverkan inom dessa två kommuner (inkluderat myndigheter och civilsamhället) samt vilka effekter nybildade välkomstcenter kan ha för målgruppen.