Huvudmeny

KUB-projektet

Diarienummer

476-12-65

Startdatum

2012-02-01

ESF-projektet KUB som handlar om kompetensutveckling för bibliotekarier i fyra svenska län, utvärderas genom följeforskning/uppdragsforskning av forskare från Bibliotekshögskolan.