Huvudmeny

Kulturell och religiös inkludering på 2010-talets universitet: Mångfaldsfrågor bland studenter och universitetslärare

Startdatum

2017-08-01

Slutdatum

2018-01-31

I en tid när det globala samhället förvandlar de moderna nationalstaterna, har högre utbildning en central roll i att träna studenter att delta och utvecklas i detta nya sammanhang.

Sverige har under de senaste decennierna gått från att vara en modern nationalstat med en relativt homogen befolkning till att bli ett mångkulturellt samhälle med en befolkning mer heterogen än någon sin tidigare. Detta gäller inte bara för studenterna, utan även för lärarna i högre utbildning. Likväl finns den fiktiva berättelsen om ett enhetligt ”förr” (som egentligen aldrig var), och denna berättelse har lett till tanken om att mångfald vad gäller kultur och livsåskådning är något som behövs motarbetas. Denna tanke är emellertid baserad på ideal från konceptet om den moderna nationalstaten vilket leder till förvirring i ett sammanhang för studenter och lärare som inte längre känns igen. Detta projekt har till syfte att beskriva en mer korrekt historia av högre utbildning som något som alltid präglats av mångfald (både vad gäller lärares och studenters livsåskådningar, men även vad gäller ämnesdisciplinernas olika traditioner och kulturer). Detta genom att tillämpa didaktiska och teologiska perspektiv på högre utbildning och hur mångfald kan ses som styrkor i omformandet av Sverige till en del av den globala samtiden.

Projektet är tänkt att mynna ut i en monografi, publicerad i serien Vetenskap för profession, Högskolan i Borås, våren 2018.

Finansiärer