Huvudmeny

Digcon: Digitalizing consumer culture

Startdatum

2014-01-01

Slutdatum

2014-01-01

Digcon är ett internationellt tvärvetenskapligt projekt som syftar till att studera digitala marknadsenheter. Projektet syftar till att bidra till den framväxande traditionen av praktikbaserade metoder för konsumtion och i synnerhet studier av marknadsenheter och deras användning i vardagliga marknader. Frågor om hållbar- och etisk konsumtion är särskilt ställd i termer av hur digitala enheter aktiverar och formar etisk- och hållbar konsumtion i olika empiriska inställningar.

Publikationer i urval

Sörum, N; Fuentes, C (2017) "Write something". Shaping of ethical consumption on Facebook. i Digitalizing Consumer Culture. Tracing how digital devices shape consumer culture. Sörum, N. ; Petersson McIntyre, M. (2016). Konsumtionskultur och digitalisering. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift. 25 (2) s. 2-5. 

Fuentes, C. ; Sörum, N. (2016). Materialiserad moral. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift. 25 (2) s. 6-15.

Egels-Zandén, N. ; Hansson, N. (2015). Supply chain transparency as a consumer or corporate tool: The case of Nudie Jeans Co. Journal of Consumer Policy.

Finansiärer