Huvudmeny

Evolving Semantics (PERICLES)

Startdatum

2013-02-01

Slutdatum

2016-01-31

Projektet Evolving Semantics (PERICLES) ska stödja och förbättra återanvändningen av information genom "the content lifecycle". Projektet är finansierat av EU under Seventh Framework Programme (ICT Call 9).

PERICLES är ett fyraårig projekt som ska anta utmaningen att försäkra att digitalt innehåll förblir tillgängligt i en omgivning som är föremål för innehållslig förändring.

Detta innesluter inte bara teknologisk förändring utan även semantiska förändringar, akademiskt och/eller professionellt arbete eller själva samhället, som kan påverka attityder och intressen hos olika intressenter som interagerar med innehållet.

PERICLES ska anta ett ‘preservation by design’-tillvägagångssätt som inkluderar "modelling, capturing and maintaining" detaljerad och komplex information om digitalt innehåll, villkoren i vilken den existerar och processerna och de policys som den förhåller sig till.

Mer om PERICLES

Länk till Evolving Semantics (PERICLES)