Huvudmeny

Mötesplats Norrby

Startdatum

2016-09-01

Slutdatum

2017-12-31

En central del i boendes livsmiljö är tillgång till vardagliga mötesplatser och kontaktpunkter. Rörlighet och aktiviteter i ett område ökar också upplevelsen av trygghet och samhörighet. Särskilt betydelsefullt är det för personer som inte upplever ett socialt medborgarskap i samhället. Sådana arenor har inrättats i form av medborgarkontor eller motsvarande i många kommunala områden. En sådan arena finns i stadsdelen Norrby i Borås, Mötesplats Norrby.

I samarbete med Västra Götalandsregionens forskningsråd för interkulturell dialog genomförs för närvarande en studie som syftar till att studera hur sådana mötesplatser organiseras och hur verksamhet formas för att skapa dialog, samhörighet och inkludering. Människors erfarenheter och delaktighet lyfts ofta fram som en viktig resurs, till exempel i betoning av medborgardialog. Men vad betyder det mer konkret?

Övergripande frågor i projektet:

  • Vilka typer av insatser görs? Hur nyttjas de av de boende i området?
  • I vilka avseende upplevs en sådan mötesplats ha betydelse för människor inom boendeområdet – enligt personal och boende?
  • Hur främjar dessa mötesplatser den interkulturella dialogen mellan majoritets- och minoritetsbefolkning i staden?
  • I vilken form finns nära kopplingar och samverkan med civilsamhället?
  • Vilka utmaningar och utvecklingsmöjligheter är knuta till verksamheten?

Studien genomförs under ht 2016 – våren 2017. Avsikten är att därefter också göra motsvarande undersökning på någon eller några andra medborgarkontor.

Länk till Mötesplats Norrby