Huvudmeny

ST-142 Textil som ytarmering av betongfasader

Startdatum

2011-12-20

Projektet undersöker möjligheten till användning av textila material som ytarmering av betongfasader.

Möjligheten att använda textila material till armering av betong erbjuder potentiellt nya marknader för textiltillverkare, samt ekonomiska och miljömässiga vinster för betongproducenter.

I projektet samarbetare Engtex AB med Skanska Stomsystem AB om utveckling, dokumentation och test av textilier som förstärkning i väggelement.

Projektet är en del av Smart Textiles

SmartTextiles

Länk till ST-142 Textil som ytarmering av betongfasader

Forskargrupper