Wallin, Birgitta - Forskning - Högskolan i Borås
Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Birgitta Wallin

Birgitta Wallin

Universitetsadjunkt

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354356

E-post: birgitta.wallin@hb.se

Rumsnummer: D410

Signatur: BIWA

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet biblioteks- och informationsvetenskap med fokus på e-böcker.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2010. Innan dess har jag utbildat mig inom journalistik vid Göteborgs universitet, jag har en magisterexamen i engelska från Växjö Universitet och en magisterexamen i BoI från Bibliotekshögskolan.

Mellan 2013-2017 har jag varit verksam i ett forskningsprojekt om e-böcker som var finansierat av Vetenskapsrådet. Projektets bok Books on Screens: Players in the Swedish e-book market, ges ut av Nordicom och väntas utkomma i oktober 2017.

Avhandlingstitel

E-book distributors in the Swedish book market - Public libraries and booksellers

Områden

Huvudhandledare

Bihandledare