Huvudmeny

Thomas Eriksson

Thomas Eriksson

Universitetslektor

Ämnesområde: Vårdvetenskap.
Inriktning: Högteknologiska vårdmiljöer

Har en bakgrund i akutsjukvården sedan mitten av 70-talet. Har arbetat som sjuksköterska på akutmottagning, anestesi och intensivvård. FN-tjänst i Libanon. Vårdlärarutbildning med ett tidigare förflutet som lärare och studierektor på Vårdhögskolan i Borås under slutet av 1990 talet. Har under tio år arbetat som kliniskadjunkt på CIVA Sahlgrenska med adjungering till Göteborgs universitet. Kom åter till högskolan 2011 och arbetar nu som lektor med programansvar för specialistsjuksköterskeutbildningen i anestesisjukvård. Undervisar på alla nivåer inom våra utbildningar på akademin. Mitt forskningsfält ligger inom akut och prehospital vård.   

Avhandlingstitel

Eriksson, T. (2012). Närståendes besök hos patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning. Doktorsavhandling, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet, http://hdl.handle.net/2077/29207

Uppdrag

Arbetar aktivt i styrelsen för NOFI - Nordisk omvårdnadsforskning inom Intensivvård – ett nätverk med ett 60 tal nordiska forskare inom intensivvård. Ett mycket stimulerande nätverk att utbyta erfarenheter med. www.nofi.info

Kontakt

Telefonnummer: 033-4354782
Mobilnummer:
E-post: thomas.eriksson@hb.se

Till kontaktsidan

Högteknologiska vårdmiljöer


Hur kan rum i högteknologisk miljö förbättras?

Läs mer om forskning kring anpassningen av högteknologiska vårdmiljöer.