Huvudmeny

Kontakta oss

Högskolan i Borås har kompetens inom ett flertal områden, och kan hjälpa dig och din verksamhet att utvecklas.

Nedan hittar du vilka kompetensområden vi kan ge utbildning inom. Är det något du saknar eller vet du att ni behöver en uppdragsutbildning inom något specifikt område? Tveka inte att ta kontakt med någon av kontaktpersonerna för respektive område.

Vet du inte var du ska börja?
Kontakta högskolans uppdragssamordnare Carina Théen så lotsar hon dig rätt.
Tfn: 033-435 44 05
E-post: carina.theen@hb.se

Information och bibliotek

Exempel på områden är skolbibliotek, barnbiblioteksverksamhet samt informationshantering och kommunikation.
Kontakta: Malin Utter
Tfn: 033-435 4325
E-post: malin.utter@hb.se

Entreprenörskap, handel och IT

Exempel på områden är företagsekonomi, nationalekonomi, informatik/IT, fastighetsförmedling, event management, administration inom offentlig verksamhet, entreprenörskap och juridik.
Kontakta: Bill Andersson
Tfn: 033-435 42 05
E-post: bill.andersson@hb.se

Lean i förändringsarbete, logistik och resursåtervinning

Exempel på områden är avfallshantering, logistik, polymerteknik och alla former av
lean-utbildningar.
Kontakta: Peter Kammensjö
Tfn: 033-435 59 67
E-post: peter.kammensjo@hb.se

Pedagogisk utveckling

Lärarlyftet är ett projekt som genomförs från och med 2012 med behörighetsgivande kurser i bland annat svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, NO/teknik, SO, musik och bild. Inom Förskolelyftet genomförs kompetenshöjande kurser, såsom Dokumentera, följa upp och utvärdera och Utmana och stödja varje barns utveckling. Andra områden för utbildning och forskning är organisationsutveckling, ledarskap och beteendevetenskap.
Kontakta: Jaana Ben Maaouia
Tfn: 033-435 4362
E-post: jaana.ben_maaouia@hb.se

Textil utveckling och design

Exempel på områden är textil materiallära, färglära, trikå- och väveriteknik samt smarta textilier.
Kontakta: Agneta Nordlund Andersson
Tfn: 033-435 43 93
E-post: agneta.nordlund-andersson@hb.se

Vård och omsorgsutveckling

Exempel på områden är hälsa, vård, omsorg, ledarskap, reflekterande samtal, etik
och värdegrundsarbete.
Kontakta: Eva-Lotta Andersson
Tfn: 033-435 47 62
E-post: eva-lotta.andersson@hb.se