Huvudmeny
Högskolans campus

RuC - Regionalt utvecklingsCentrum

– en länk mellan högskolan och det omgivande samhället

 

Vårt fokus ligger på utveckling, utbildning och samverkan. Vi samarbetar med förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, myndigheter och näringsliv. 

Läs mer om syfte och organisering av RuC

Fredric Gieth

2016-09-19

För att se varje barn krävs struktur

En stabil grund är viktig om man vill bygga upp ett långsiktigt och väl fungerande arbetssätt i förskolan, berättar universitetsadjunkt Fredric Gieth.

Utbildningen handlar om verksamhetsutveckling med stöd av systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation. – Tyvärr finns det nog mer dåliga än bra exempel på hur man jobbar med dokumentation i dag. Det är lätt för kommunerna att köpa in tekniska verktyg för att strukturera arbetet, men att sedan använda dem på ett bra sätt är en helt annan sak, säger Fredric Gieth. Utbildningen i Falköping kommer att ta tag i tre olika delar; systematiskt kvalitetsarbete och utvärdering, pedagogisk...