Huvudmeny

Jordens resurser - Inspirationsdag för lärare

Den 26 mars arrangerades en inspirationsdag för gymnasielärare och lärare i grundskolans högre årskurser. Under inspirationsdagen fick lärare möta några av Sveriges främsta forskare och ta del av det som händer inom forskningen.

Inspirationsdagen i Borås var en av nio inspirationsdagar som Kungl. Vetenskapsakademin och Skolverket arrangerade runt om i landet under våren 2014.

Program för dagen

Temabeskrivning

Filmer från inspirationsdagen

Roland von Bothmer inledde sin presentation med att visa filmen The Backup Copy, den är fri att sprida och visa.