Huvudmeny

Nyhetsarkiv


Regionalt utvecklingscentrum
2016
Välj

Fredric Gieth

För att se varje barn krävs struktur

En stabil grund är viktig om man vill bygga upp ett långsiktigt och väl fungerande arbetssätt i förskolan, berättar universitetsadjunkt Fredric...

Kennert Orlenius

Toleransen mot intoleransen – högskolan på bokmässan

Var går gränsen mellan att främja en demokratisk värdegrund och att inskränka yttrandefriheten? Kennert Orlenius berör svåra frågor på årets...


Rätten till fri tanke i fokus

Att ta hänsyn till en specifik barngrupp och dess behov är vad som står i centrum när högskolan vidareutbildar förskollärare i Varbergs kommun.


Handledarutbildning lyfter skolsverige

I april avslutade en grupp om 100 lärare sin utbildning i kollegialt lärande inom Läslyftet, och redan i maj var det dags för nya lärare att ta vid.


Internationellt samarbete om appar i skolan

Hur kan man i undervisningen använda spel för att främja hälsa? Det vill Anna Dipace, gästforskare vid Högskolan i Borås, ta reda på.


Ny rapport om inkluderande medborgarskap på Norrby

Hur kan man skapa en social hållbar samhällsutveckling i stadsdelen Norrby? Den frågan diskuteras i en ny forskningsrapport som släpps på måndag.


Nytt spännande vårprogram på Forskarcaféet

Under våren kommer samtalet stå i fokus när forskare från Sveriges största universitet föreläser om utanförskap och exil i historiska perspektiv.


Forskning om inkludering i skolan når beslutsfattare

Det omtalade ”Essungaprojektet” pågår fortfarande och drar till sig stort intresse både nationellt och internationellt.