Huvudmeny

Professionsdagar för studenter inom lärarutbildningen

 

En arena för möten mellan akademi och profession där studentens lärande och möte med arbetsgivare är i centrum.

Välkommen till Professionsdagar för studenter inom lärarutbildningen.

 • Fredag 24 mars 2017 i Borås
 • Fredag 7 april 2017 i Varberg

Lokal för Seminarieschema och VFU-pass med lokaler för Varberg

Dagarna består av en mässa där utställare får visa upp sin verksamhet. Parallellt hålls ett antal seminarier.

Karriärservice vid högskolan i Borås medverkar under mässan med bl a karriär- och CV-föreläsning samt feedback på CV.

Seminarierna vänder sig till studenter och personal inom lärarutbildningen.

 • Mässan är mellan 8:45 - 12:00
 • Seminariepassen är 30 minuter och startar 9.00. Sista seminariepasset avslutas 12:05
 • Seminariepass VFU (obligatoriskt för studenter): 12:10 - 12:50

Var med och bidra till en berikande förmiddag genom att knyta kontakter, utbyta erfarenheter, inspirera varandra och diskutera framtidens förskola och skola.

Information till student/deltagare

Professionsdagarna är ett tillfälle att knyta kontakter inför kommande yrkesliv och arbete inom förskola och skola samt en del i VFU-verksamheten inom lärarutbildningen.

Karriärservice vid Högskolan i Borås medverkar under mässan med bl a karriär- och CV-föreläsning samt feedback på ditt CV.

Seminariepass VFU är till för att studenter ska träffa representanter för sitt VFU-område. Närvarokontroll kommer att genomföras (medtag legitimation) då professionsdagen är obligatorisk och ersätter den tidigare VFU-områdesdagen för våren.

Exempel på en väl utnyttjad Professionsdag: Du deltar på 2 seminariepass som du finner intressanta. Du pratar med utställarna på mässan och lyssnar på vad de har att erbjuda samt ställer frågor. Du avslutar sedan med det obligatoriska VFU-passet.

Information om utställare och seminariepass kommer att publiceras 2017-02-24 kl 12:00.
PDF-dokument med information om alla seminariepass i Borås.
PDF-dokument med information om alla seminariepass i Varberg.

Anmälan till de olika seminariepassen ska göras via ett webbformulär som öppnas 2017-02-27 kl 08:30. Sista anmälningsdagen är 2017-03-08 kl 13:00. 

Information om lokal för respektive seminariepass publiceras 2017-03-20 på webben.

Information till utställare

Sista anmälningsdag för deltagande på mässa samt seminariebidrag är den 24 januari 2017. 

Det är i första hand arbetsgivare som har VFU-avtal med Högskolan i Borås som kan delta i mässan. Övriga ges möjlighet att delta i mån av plats. Efter sista anmälningsdag återkopplar vi om tilldelad mässplats. Gällande seminariebidrag kommer vi snarast efter den 24 januari att begära in kompletterande information om titel, kort sammanfattning om innehåll och målgrupp. Sista datum för inlämnande av seminarieinformationen är 2017-02-19.

Dagen är kostnadsfri.

Lärarutbildningen vid Högskolan i Borås förbehåller sig rätten att prioritera bland inkomna seminariebidrag för få jämn fördelning mellan bidragen och undvika snarlika seminarieinnehåll.

Sista anmälningsdag är passerad.

Praktiskt information till utställare gällande montern och seminariepass.

På Högskolan i Borås utbildas:

 • Förskollärare
  (296 i Borås och 217 i Varberg)
 • Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
  (150 i Borås och 59 i Varberg)
 • Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
  (117 i Borås)
 • Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem
  (61 i Borås)
 • Ämneslärare för grundskolans årskurs 7-9, svenska, engelska och svenska som andraspråk
  (43 i Borås)

Kontakt och frågor

Maila till professionsdagen@hb.se