Huvudmeny

Kontakta RuC

Föreståndare: Jaana Ben Maaouia

Administration:
Kontaktas via funktionsmailen ruc@hb.se
Linda Lovecraft, handläggare (Lärarlyft och poänggivande uppdrag)
Magdalena Hjers, administratör (Läslyft och andra icke poänggivande insatser)

RuC besöksadress

Högskolan i Borås
Allégatan 1
501 90 Borås

Postadress

Högskolan i Borås
RUC
501 90 Borås