Huvudmeny

Matematik

Inom ramen för RuC, Regionalt utvecklingsCentrum i Borås, sker det flera aktiviteter som är kopplat till utveckling inom matematikområdet i skolorna. 

Inom ramen för Skolverkets matematiksatsning har Högskolan i Borås ansvarat för ett nätverk för matematikutvecklare och flera pedagogiska filmer om matematik har spelats in.

RuC ansvarar även för behörighetsgivande kurser i Matematik inom ramen för Lärarlyftet II


Aktörer som vi samarbetar med: