Huvudmeny

Bedömning och betygsättning

Kompetensutveckling för lärare med fokus på planering, bedömning och betygssättning inom ramen för implementering av läroplaner.

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till lärare som sätter betyg i åk 6. I mån av plats är kursen även öppen för andra lärare. Lärare i kommunerna i Sjuhärad och Skaraborg samt Varbergs kommun är prioriterade. 

Syfte och mål

Kompetensutvecklingsinsatsen syftar till att sprida kunskap och fördjupad förståelse om hur den obligatoriska skolans styrdokument kan omsättas i undervisning, bedömning och betygssättning.

Efter genomgången kompetensutvecklingsinsats ska deltagaren:

  • vara väl förtrogen med styrdokumenten och ha färdigheter att tolka och tillämpa dessa i sitt arbete
  • ha kunskaper om, och färdigheter i, bedömning för och av lärande, dokumentation av elevers kunskapsutveckling samt betygssättning

Ur innehållet:

  • Skolans styrdokument och planering av undervisning utifrån läroplanen
  • Dokumentation, utvärdering, analys och uppföljning
  • Bedömning av elevernas kunskapsutveckling
  • IUP och skriftliga omdömen
  • Betygssättning utifrån de kunskapskraven och den sexgradiga betygsskalan
  • Genomförande av ett arbete i den egna verksamheten utifrån innehållet i kompetensutvecklingsinsatsen
  • Ta del av aktuell forskning kring bedömning och betygsättning

Om kursen

Kursen är upplagd på sex utbildningstillfällen under perioden februari – oktober 2013. Kursen består av två grupper, om vardera ca 20 deltagare, som går parallellt med varandra. Under vissa moment har grupperna gemensamma föreläsningar. Kursen är icke poänggivande men deltagare som har närvarat på 4 av 6 utbildningstillfällen får ett intyg om deltagande. 

Kursledare

Christer Wede, universitetsadjunkt