Huvudmeny

Svenska för utländska akademiker

Utbildningen i Svenska för invandrare, SFI vänder sig till invandrade flyktingar med akademisk utbildning. Utbildningen bedrivs i intensiv studietakt och genomförs tillsammans med kommunala vuxenutbildning i Borås stad och Arbetsförmedlingen. Upptagningsområdet är Borås och Sjuhäradsområdet.

Undervisningen som omfattar både det svenska språket och samhällskunskap, sker under 18 timmar i veckan, vilket är en högre studietakt än vad SFI normalt bedrivs i. Syftet är att korta vägen till kompletterande studier och/eller arbete genom att anpassa studiemiljön så nära den miljö de utländska akademikerna är vana vid samt att bedriva undervisning i högt tempo.

Filmer om svenska som andraspråk (extern länk)

Mer information

 

Projektledare: 
Annika Malm, annika.malm@hb.se

Kursansvariga:
Annika Dybeck
Birgit Johansson

Läs mer om SFI på Vuxenutbildningen (extern länk) och på Skolverkets webbsida (extern länk)