Huvudmeny

Examensarbeten

Samverkan kring tema för det självständiga arbetet inom Institutionen för pedagogiks utbildningar. 

Högskolan i Borås verksamhetsidé är vetenskap för profession vilket innebär att forskning sker till nytta för professionerna. I den andan strävar utbildningarna vid institutionen efter att i samarbete med kommunerna erbjuda studenterna verksamhetsförankrade teman för de självständiga arbetena. 

På Institutionen för pedagogik utbildas förskollärare, grundskollärare, lärare med inriktning mot fritidsverksamhet samt organisations- och personalutvecklare. Institutionen bedriver även utbildningar på magister- och masternivå inom ämnena arbetsvetenskap, utbildningsvetenskap och pedagogiskt arbete.

Om Du vill veta mer om möjligheter till samarbete kring examensarbeten inom dessa områden vänligen kontakta oss.

Har du redan idéer var god fyll i intresseanmälan nedan så kontaktar vi dig. 

Tidsplan

Examensarbete med start HT 2014
Intresseanmälan senast yyyy
Presenatation för studenter: zzzzz

Examensarbete med start VT 2014

Kontakt

Sonja Kihlström

Intresseanmälan