Huvudmeny

Lärarlyftet

Lärarlyftets kurser är till för lärare som idag inte har behörighet för de ämnen som de undervisar i. Lärarlyftet vid Högskolan i Borås ges som en kombination av kvarts/halvfart där 10-15 hp läses per termin. Merparten av utbildningarna sker på distans och varje termin äger obligatoriska intensivpass rum i Borås.

Lärarlyftet hösten 2018

Med start hösten 2018 kommer vi att ge följande utbildningar inom Lärarlyftet.

Svenska som andraspråk, åk 4-6, 1-30 hp
Start: 180910. Avslutas: 190620

Läs mer om utbildningen

Svenska som andraspråk, åk 7-9, 1-45hp
Start: 180910. Avslutas:191208

Läs mer om utbildningen

Kontakt

Studievägledning för presumtiva studenter

Susanne Fogelqvist, studievägledare
Tel: 033-435 4331
e-post: susanne.fogelkvist@hb.se

Kontakt för huvudmän

Jaana Ben Maaouia, föreståndare RuC
Tel: 033-435 4564
RuC, Regionalt utvecklingsCentrum,

Om Lärarlyftet

Lärarlyftet är till för lärare som idag inte har behörighet för de ämnen som de undervisar i. Du kan komplettera din legitimation med fler behörigheter genom Skolverkets kurser och utbildningar. Lärarlyftet pågår fram till utgången av 2019.

Skolverkets webbsida (extern länk) hittar du bland annat information om poänggränserna vid komplettering för utökad behörighet, lärarlegitimation och webbkatalog över kurser inom Lärarlyftet.